Om Lokala Hjälpen

Lokala Hjälpen är på pappret en organisation, men vi ser det mer som en samlingsplats för alla som vill vara en del av att göra Västerås till en säkrare, trevligare och mer inkluderande stad. Det som händer inom Lokala Hjälpen gör Västerås bättre för de mest utsatta människorna, men även för det lokala näringslivet och för dig som privatperson – och för alla våra nära och kära. Skänk en gåva, starta en insamling eller hjälp någon annan i deras insamlingsprojekt utifrån dina förutsättningar.

Styrelsemedlemmar: Björn Nordén (Ordf. Lokala Hjälpen. VD, Streamline Studio), Mikael Källqvist (VD, Mimer) Greger Johansson (Ägare GJ Invest), Johan Eliases (Regionchef Ung Företagsamhet) Birgitta Lindblad (Konsult, Kadesjös), Staffan Braw (Iniativtagare).

Istället för att samla in pengar till en enskild organisation, samlar Lokala Hjälpen in pengar till de många lokala organisationer som arbetar med social hållbarhet – som tillsammans och med din hjälp, faktiskt har förmågan att göra Västerås till en mer hållbar och attraktiv stad.

Lokala Hjälpen startades som ett initiativ av Företagsvolontärerna. Vi främjar lokala välgörenhetsprojekt och organisationer som jobbar för social hållbarhet i Västerås och med att bryta utanförskap enligt de fem lokala målen: Alla är trygga, Ingen psykisk ohälsa, Ingen ensamhet, Ingen hemlöshet och Alla kan arbeta.

Frågor och svar

Vem ligger bakom Lokala Hjälpen?

Lokala hjälpen är ett initiativ av Företagsvolontärerna. Juridiskt är Lokala Hjälpen en idéell förening utan vinstintressen. Lokala Hjälpens omkostnader finansieras full ut av partners och medlemmar. Därför kan alla insamlade pengar (100%), delas ut till föreningar för att stötta lokala projekt och initiativ som tydligt jobbar för att vi tillsammans ska våra Lokala mål i Västerås.

Varför ska jag skänka pengar till Lokala Hjälpen istället för direkt till en organisation?

Lokala Hjälpen vill inte konkurrera med de enskilda organisationerna. Däremot tror vi på att ju fler som sprider samma budskap, desto starkare blir vi. Tycker du att någon eller några av de Lokala målen* känns viktiga för dig, så kan du samla in pengar till Lokala Hjälpen. Alla pengar kommer då att på ett eller annat sätt gå till att uppfylla dessa mål. Lokala Hjälpen delar ut pengar till den organisation som ansöker om pengar till det projekt som anses göra mest nytta – Läs gärna om vilka som fått pengar via Lokala Hjälpen.

​Vem bestämmer vilken organisation som får pengar?

För att säkerställa att du som engagerar dig och samlar in pengar till Lokala Hjälpen ska känna dig trygg, har ett tilldelningsråd tillsatts. Tilldelningsrådet går igenom organisationernas ansökningar och utvärderar om projektet är relevant och har en koppling till de lokala målen samt om projektet kommer att göra skillnad för den sociala hållbarheten i Västerås.

När tar Lokala Hjälpen slut?

Lokala Hjälpen har inget slutdatum (det skulle vara om vi lyckas uppfylla alla de fem lokala målen och att de organisationer som arbetar med social hållbarhet inte längre behövs). Här välkomnas och uppmuntras insamlingar och engagemang årets alla dagar, så länge det finns utanförskap i vår stad behöver vi fortsätta att engagera oss.

Varför går pengarna just till de lokala målen?

De fem lokala målen har sitt ursprung i FN:s Globala mål och beskriver fem sociala problem som alla skapar utanförskap för människor i Västerås. Något som såväl alla vi som privatpersoner och stadens näringsliv skulle må bättre av om vi kunde råda bot på. Skulle vi kunna uppnå alla fem målen skulle Västerås vara en magisk plats för alla som bor och verkar här.

Vad behövs för att jag ska kunna söka pengar?

Ni som söker är en ideell organisation som är verksam i Västerås och er ansökan ska kunna kopplas till projekt som ligger i linje med något eller några av de fem lokala målen. Läs mer här om kriterierna för att ansöka om medel från Lokala Hjälpen.