Mottagare

Alla ideella organisationer som är verksamma i Västerås och som jobbar med social hållbarhet kan ansöka om medel är välkomna in med sin projektansökan. För att säkerställa att gåvogivarens bidrag används på ett säkert, klokt, ändamålsriktigt och hållbart sätt går ansökan till ett tilldelningsråd som avgör om projektet/aktiviteten uppfyller de krav som finns.

Exempel på mottagare

Tillsammans gör vi skillnad
Tilldelades 100.000 kr för att åter starta upp stöd center som erbjuder en viktig samhällsvägledning som underlättar för flyktingar som behöver hjälp att orientera sig i ett nytt land och sin nya hemstad. Många kämpar fortfarande med sin nya tillvaro och klarar sig inte med den låga ersättning som erbjuds om max 71kr per dag och person. Människor flyr fortfarande hit från krig och många kommer tomhänta.

Junos kamp
Tilldelades 10.000 kr för att kunna hyra en av Filmstadens biosalonger. För att familjer med svårt sjuka barn ska kunna se på bio tillsammans.

BK Rapid
Tilldelades 10.100 kr kr för att kunna köpa studioutrustning som möjliggör musikproduktion i föreningens lokaler. En ansökan med koppling till lokala målen: Alla är trygga och Ingen psykisk ohälsa.

Västerås Street Team
Tilldelades 8.000 kr för att kunna hyra Rudbeckianska skolans gymnastiksal över vintern då utomhusträning inte är möjligt. En ansökan med koppling till lokala målen: Ingen ensamhet och Ingen psykisk ohälsa.

RBU – Rörelsehindrade barn och Ungdomar
Tilldelades 5.500 kr för att kunna hyra badhuset i Kolbäck för gemensamma aktiviteter för gemenskap och träning. En ansökan med koppling till lokala målen: Ingen ensamhet och Ingen psykisk ohälsa.

Västerås stadsmission
Tilldelades 6.000 kr för att kunna hålla sin dagverksamhet öppen även under julafton. En ansökan med koppling till lokala målen: Ingen hemlöshet, Ingen ensamhet och Ingen psykisk ohälsa.

Kvinnohuset
Tilldelades 7.500 kr för att kunna köpa in 25 bokpaket till barn som akut kommer till Kvinnohuset. En ansökan med koppling till lokala målen: Alla är trygga och Ingen psykisk ohälsa.