Välgörenhetsorganisationens nya satsning – ensamma äldre

◗ Allt fler personer i samhället lider av ensamhet. Detta är en fråga som nu belyses både nationellt och här lokalt.
– Vi kommer att inleda en ny satsning för att hjälpa äldre här i Västerås som lever i ofrivillig ensamhet, säger Staffan Braw från Lokala Hjälpen.
Det finns flera grupper i samhället som är i behov av hjälp på grund av utsatthet. En av dessa grupper har dock fått minimalt med uppmärksamhet, trots att den omfattar en stor del av invånarna: De äldre som är ofrivilligt ensamma.
– Vi i Lokala Hjälpen har en ambition att hjälpa organisationer som hjälper utsatta västeråsare. Och då är det lätt att se att nyanlända, hemlösa och missbrukare behöver stöd. Där är vi med och bidrar på många olika sätt. Det man däremot kan missa är att det finns en utsatthet även bland äldre i vår närhet. Man jobbar hela livet, sedan går man i pension och kanske knappt har råd med hyra och mat – så blir man isolerad, säger Staffan Braw.

Anpassade åtgärder

Av den anledningen har Lokala Hjälpen valt att rikta insatser för att hjälpa äldre som lever i ensamhet att få socialt umgänge.
I ett inledande skede har man tillsammans med ett flertal samarbetsorganisationer genomfört en enkät för att skapa sig en tydligare bild av hur situationen ser ut.
– Vi försöker ta reda på varför man känner sig ensam och varför man inte går på de aktiviteter som finns. Är det för att man inte har råd, har man fysiska hinder eller är det att man inte vågar. Detta för att kunna anpassa åtgärderna, säger Staffan Braw.

Informationsträff

På onsdag den 30 augusti mellan klockan 14 och 16 har Lokala Hjälpen bjudit in till ett informationsmöte tillsammans med Hjärtpunkt Skiljebo.
– Där kommer vi att informera om olika sorters hjälp som finns att tillgå, förklarar Braw.
Projektet kommer att inledas på Skiljebo för att sedan kunna spridas till andra stadsdelar – och eventuellt andra platser i landet.

Träffade minister

Problemet med ofrivillig ensamhet finns i hela landet. Under förra veckan var socialminister Jakob Forssmed (KD) på plats i Västerås och träffade bland annat företrädare för Lokala Hjälpen. Ett av syftena var att träffa företrädare från civilsamhället för att diskutera åtgärder för att motverka ofrivillig ensamhet.
– Ensamheten är ett väldigt stort problem i Sverige. Över en miljon svenskar uppger att de saknar en nära vän och 25 procent säger att de besväras av ensamhet.
– Vi har alldeles för länge betraktat det här som ett problem som man får hantera själv, men jag tycker att det är ett samhällsproblem. Det medför även konsekvenser för den fysiska hälsan: mer hjärt- och kärlsjukdomar, mer smärta, mer demens och mer problem med depressioner. Kan vi sträcka ut en hand och se till att fler får gemenskap får vi ett bättre samhälle för den enskilde – men också ett varmare samhälle för så många fler.
Vad kan en organisation som Lokala Hjälpen göra för att hjälpa människor som lider av ensamhet?
– Jag ser att det civila samhället ofta är bättre än politiken på att hitta vägar framåt och skapa de naturliga samarbetena som behövs. Men jag ser även att det offentliga behöver samverka bättre med civilsamhället för att lösa det här – för ingen kommer att klara det själv, säger Jakob Forssmed.
Lokala Hjälpen står nu redo att skapa just sådana samarbeteten för att på allvar ta tag i de här problemen i Västerås.
– Det gäller bara att få till en finansiering – för vi på Lokala Hjälpen kan inte driva allt det här själva, säger Staffan Braw.